Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Μάνος Κατράκης

Μάνος Κατρά­κης, από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Έλλη­νες ηθο­ποιούς. Ο Μάνος Κατρά­κης γεν­νή­θη­κε στις 14 Αυγού­στου του 1909 στο Καστέ­λι Κισ­σά­μου των Χανί­ων Κρή­της. Ο Μάνος Κατρά­κης έφυ­γε από τη ζωή στα 76 του χρό­νια, στις Σεπτεμ­βρί­ου 1984, συμπλη­ρώ­νο­ντας 57 ολό­κλη­ρα χρό­νια καριέ­ρας, αφού είχε πρω­το­εμ­φα­νι­στεί το 1927, σε ηλι­κία 19 χρο­νών στον (βωβό ακό­μα τότε) κινηματογράφο

Θέατρο
Πρώτη δημόσια προβολή (ΔΩΡΕΑΝ) της μαγνητοσκοπημένης παράστασης «Δον Κιχώτης» με τον Μάνο Κατράκη

Την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα, 11 Νοεμ­βρί­ου, θα γίνει η πρώ­τη δημό­σια προ­βο­λή της μαγνη­το­σκο­πη­μέ­νης παρά­στα­σης του σπου­δαί­ου έργου του Μιγκέλ Θερβάντες…

Κινηματογράφος
Μια διευκρίνιση σε ένα δημοφιλές Μακρονησιώτικο ιστορικό στιγμιότυπο για το Μάνο Κατράκη…

Επι­μέ­λεια: Ομά­δα ¡H.lV.S! Μια διευ­κρί­νι­ση σε ένα δημο­φι­λές ιστο­ρι­κό στιγ­μιό­τυ­πο για το Μάνο Κατρά­κη… (όπου ανα­φέ­ρε­ται για το σχε­τι­κό περι­στα­τι­κό στο…

Σκίτσα
Μάνος Κατράκης, πριν τον κερδίσει το θέατρο διακρίθηκε ως ποδοσφαιριστής — Μια σπάνια φωτογραφία

Γεν­νη­μέ­νος σαν σήμε­ρα το 1908 στο Καστέ­λι Κισ­σά­μου Κρή­της ο Μάνος Κατρά­κης, πριν συμπλη­ρώ­σει τα 10 του χρό­νια, μετα­κό­μι­σε οικογενειακώς…

Μετάβαση στο περιεχόμενο