Περιήγηση: Μάνος Λοΐζος

Εκδηλώσεις
ΚΝΕ: Συγκινητική εκδήλωση για το Μάνο Λοΐζο στο Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας

Μέρα γιορ­τής για το Στέ­κι Πολι­τι­σμού και Νεα­νι­κής Δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ που γιόρ­τα­σε από­ψε τα 5 χρό­νια λει­τουρ­γί­ας του με μια ανεκτίμητη…

Απόψεις
Ο «δικός» μας Μάνος

«Το μεγα­λείο δεν κλη­ρο­νο­μεί­ται» γρά­φει ο Στέ­λιος … “Μπο­ρεί να ακού­γε­ται «τ’ ακορ­ντε­όν» στις αμε­ρι­κά­νι­κες βάσεις; Το «Έχω ένα καφενέ»…