Περιήγηση: Μάρκος Δολόπικος

Εκδηλώσεις
Women of Africa

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ατο­μι­κή έκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας του Ayo Akinwande  Women of Africa Έναρ­ξη έκθε­σης:  Τετάρ­τη 17 Ιου­νί­ου, 20:00 Blank Wall Gallery…