Περιήγηση: Μάσκες

Επικαιρότητα
Ηλ. Σιώρας: Ο πόλεμος έχει στρατιώτες όμως θέλει και όπλα, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΣΚΕΣ

Με κινη­το­ποί­η­ση «ειδι­κού σκο­πού και τύπου» όπως τη χαρα­κτή­ρι­σαν οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί, μετά από κάλε­σμα της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Γιατρών…