Περιήγηση: Μέγαρο Μουσικής

Εκδηλώσεις
Μέγαρο Μουσικής: Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη — Για πρώτη φορά ολοκληρωμένοι κύκλοι τραγουδιών

Αφιέ­ρω­μα στον Μίκη Θεο­δω­ρά­κη διορ­γα­νώ­νε­ται στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα 14 Μάη. Για πρώ­τη φορά παρου­σιά­ζο­νται οι ολο­κλη­ρω­μέ­νοι κύκλοι τρα­γου­διών: — «Ρωμιο­σύ­νη»,…

Εκδηλώσεις
Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στο Μέγαρο για δύο συναυλίες καθολικά προσβάσιμες στους αναπήρους

Ο Αλκί­νο­ος Ιωαν­νί­δης συνα­ντά­ται ξανά με την «Κίνη­ση Ανά­πη­ρων Καλ­λι­τε­χνών» και παρου­σιά­ζει δύο πτυ­χές της δημιουρ­γι­κής του πορεί­ας σε δύο…