Περιήγηση: Μένουμε σπίτι

Κινηματογράφος
Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος συνεχίζει και τον Μάιο τις διαδικτυακές προβολές της: Έξι ταινίες, τρία ντοκιμαντέρ

Η Ται­νιο­θή­κη της Ελλά­δος συνε­χί­ζει τις δια­δι­κτυα­κές της προ­βο­λές έως και τον Μάιο. Σήμε­ρα Τρί­τη 21/4 και αύριο Τετάρ­τη 22/4…

Κινηματογράφος
Πέντε ποδοσφαιρικές ταινίες για τις ημέρες της καραντίνας

Στην αθλη­τι­κή κινη­μα­το­γρα­φία κυριαρ­χεί ένα μεγά­λο πλή­θος αθλη­τι­κών ται­νιών, που προ­βάλ­λο­νται σε διά­φο­ρα ανά τον κόσμο φεστι­βάλ, σε κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθουσες,…

Πολιτισμός
Γιάννης Γεωργάκης: Πυρ

Ο και­ρός είναι σήμε­ρα σαν την καρ­διά μας. Μελαγ­χο­λι­κός. Συν­νε­φια­σμέ­νος. Μου­ντός. Παπ­πού­δες, για­γιά­δες, πατε­ρά­δες, μανά­δες, νέοι, νέες, φεύ­γουν βίαια από…

Επικαιρότητα
Παλιότερες και πιο σύγχρονες κινηματογραφικές ταινίες που αξίζει να παρακολουθήσετε αυτές τις μέρες… (Trailer)

Φέρ­νου­με τον κινη­μα­το­γρά­φο σπί­τι σας με μια πρό­τα­ση για ται­νί­ες που αξί­ζει να δεί­τε των τελευ­ταί­ων τριών ετών, αλλά και…