Περιήγηση: Μέση Ανατολή

Διεθνή
Μέση Ανατολή: Διπλωματικές διεργασίες και παζάρια στις πλάτες των λαών της περιοχής

Την ώρα που συνε­χί­ζε­ται η σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού, κλι­μα­κώ­νο­νται οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές διπλω­μα­τι­κές διερ­γα­σί­ες για την «επό­με­νη μέρα» στη Μέση…

Διεθνή
Υπουργείο Άμυνας Κίνας: Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι έξι πολεμικά πλοία βρίσκονται στη Μέση Ανατολή

Το κινε­ζι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε ότι έξι πλοία του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού επι­χει­ρούν στην περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής, δηλώ­νο­ντας με αυτόν τον τρόπο…

Διεθνή
Μέση Ανατολή: Σοβαρός κίνδυνος κλιμάκωσης της κρίσης — Απειλές από Ισραήλ και ΗΠΑ

Ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Λόιντ ‘Οστιν προει­δο­ποί­η­σε σήμε­ρα ότι οι ΗΠΑ “δεν θα διστά­σουν να δρά­σουν” στρα­τιω­τι­κά ενα­ντί­ον οποιασ­δή­πο­τε “οργά­νω­σης”…

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ενεργοποίησε τον μηχανισμό «αντιμετώπισης κρίσεων» με φόντο τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Διερ­γα­σί­ες και σχε­δια­σμούς για την «αντι­με­τώ­πι­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας» και των «μετα­να­στευ­τι­κών ροών» ενι­σχύ­ουν οι εξε­λί­ξεις στη Μέση Ανα­το­λή, μετά και από…

Διεθνή
Στις φλόγες ξανά η Μέση Ανατολή: Πάνω από 140 παιδιά νεκρά από τους δολοφονικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα (VIDEO-ΦΩΤΟ)

Εκα­το­ντά­δες παι­διά και γυναί­κες βρή­καν φρι­κτό θάνα­το από τους αερο­πο­ρι­κούς βομ­βαρ­δι­σμούς των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στη Γάζα από το ισραη­λι­νό κράτος-δολοφόνο,…

Διεθνή
Kομμουνιστικό Κόμμα Ισραήλ: Η ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου φέρει πλήρη ευθύνη για την κλιμάκωση του πολέμου

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή της ακρο­δε­ξιάς κυβέρ­νη­σης Νετα­νιά­χου, που εντεί­νει και διαιω­νί­ζει την κατο­χή και τον εποι­κι­σμό παλαιστινιακών…