Περιήγηση: Μίκης Θεοδωράκης

Πολιτισμός
Παρουσίαση βιβλίων για τον Μίκη Θεοδωράκη — Τετάρτη 16 Μαρτίου στο Μέγαρο Μουσικής

Η Μου­σι­κή Βιβλιο­θή­κη «Λίλιαν Βου­δού­ρη» του Συλ­λό­γου Οι Φίλοι της Μου­σι­κής στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής συνε­χί­ζει να τιμά ποι­κι­λο­τρό­πως τον Μίκη…

Επικαιρότητα
Ήταν 18 Νοέμβρη | Άσε μας θεέ ψηλά, να θυμόμαστε τ’ απλά ‑λοχαγούς και βασιλιάδες, τον IRA και την πατρίδα την καημένη…

https://youtu.be/s2M_mBnxKZM (σαν σήμε­ρα…) Ήταν 18 Νοέμ­βρη πέρα στο Μακρούν μπρο­στά φτά­σαν ταχτι­κοί χακέ­νιοι με τα μετα­γω­γι­κά. Τα παι­διά τούς καρτερούσαν…