Περιήγηση: Μίλτος Σαχτούρης

Πρόσωπα
Μίλτος Σαχτούρης, δε μένει πια εδώ… αλλά η ποίησή του «μας καλεί να ψαύσουμε τα τραύματα και τις πληγές του»

Ο Μίλτος Σαχτούρης, γιος του δικαστικού και νομικού συμβούλου του κράτους, και δισέγγονος του Υδραίου ναυάρχου, καπετάνιου στον απελευθερωτικό αγώνα του…

Πρόσωπα
Μίλτος Σαχτούρης

Ο Μίλτος Σαχτούρης, γιος του δικαστικού και νομικού συμβούλου του κράτους, δισέγγονος του Υδραίου ναυάρχου, καπετάνιου στον απελευθερωτικό αγώνα του…