Περιήγηση: Μαίρη Αγρογιάννη

Επικαιρότητα
Θρασύτατος και αμετανόητος Άδωνις Γεωργιάδης: «Καλώς έκλεισα τα νοσοκομεία!»

Στο γνώ­ρι­μο του ρόλο, θρα­σύ­τα­τος και προ­κλη­τι­κός, με μπό­λι­κη δόση αντι­κομ­μου­νι­σμού, εμφα­νί­στη­κε ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης Α. Γεωρ­γιά­δης μιλώ­ντας στον τηλεοπτικό…

Προτεινόμενο
Καταγγελία μελών του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ: Αλόγιστη χρήση χαρακτηρίζεται η ανάγκη για μαζικά test κορονοϊού

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Η διοί­κη­ση του Εθνι­κού Κέντρου Αιμο­δο­σί­ας εξέ­δω­σε εντο­λή προς τις Υγειο­νο­μι­κές Περι­φέ­ρειες (1/9ου) να μην στέλ­νουν προς το ΕΚΕΑ…