Περιήγηση: Μαγιακόφσκι

Εκδηλώσεις
«Πως η ανάγκη γίνεται ιστορία.…» — Συγκλονιστική συναυλία του Θ.Μικρούτσικου για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ

Μια εξαι­ρε­τι­κή μου­σι­κή εμπει­ρία έζη­σαν όσοι βρέ­θη­καν την Κυρια­κή στο Κλει­στό Ολυ­μπια­κό Γυμνα­στή­ριο Γαλα­τσί­ου, παρα­κο­λου­θώ­ντας την συγκλο­νι­στι­κή και συγκι­νη­τι­κή συναυ­λία του…

Ποίηση
Για τον Βλαδίμηρο των προλετάριων: Έξι ποιήματα και έξι πίνακες του Ισαάκ Μπρόντσκι

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Στις 22 Απρί­λη του 1870 γεν­νή­θη­κε ο ηγέ­της της Μεγά­λης Οχτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης Βλα­ντι­μίρ Ίλιτς Ουλιά­νοφ, ο…