Περιήγηση: Μαγιουμάς

Λαογραφία
Μάιος ή Μαγιουμάς μιας και «εκ της παχύτητος του ονόματος συλλαμβάνετε το λίπος της ουσίας»

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Μάης. Αβέ­βαι­ης προ­έ­λευ­σης η ονο­μα­σία του μήνα. Πολ­λές οι προ­σπά­θειες να ετυ­μο­λο­γη­θεί. Κατά τον Πλούταρχο,…