Περιήγηση: Μαλαματίνα

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Στηρίζει τον αγώνα των εργαζόμενων στη «Μαλαματίνα» και απαιτεί την απελευθέρωση των συλληφθέντων συνδικαλιστών

Τη σύλ­λη­ψη δύο εργα­ζο­μέ­νων — συν­δι­κα­λι­στών, του προ­έ­δρου της ΠΟΕΕΠ και προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων της επι­χεί­ρη­σης «Μαλα­μα­τί­να» και του…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Καταγγέλλει τις συλλήψεις στη «Μαλαματίνα» και την προσπάθεια της εργοδοσίας να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό

Τις συλ­λή­ψεις εργα­ζο­μέ­νων έξω από τη «Μαλα­μα­τί­να» και ειδι­κό­τε­ρα του Γ. Φρα­γκί­δη, πρό­ε­δρου της ΠΟΕΕΠ, και προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου της…