Περιήγηση: Μανώλης Γλέζος

Επικαιρότητα
Ένα θρασύδειλο ναζιστικό ανθρωπάριο σχολιάζει το θάνατο του Μ. Γλέζου

Ευκαι­ρία να στά­ξει αντι­κομ­μου­νι­στι­κό δηλη­τή­ριο βρή­κε το θρα­σύ­δει­λο ναζι­στι­κό ανθρω­πά­ριο, ο χρυ­σαυ­γί­της Παπ­πάς, με αφορ­μή το θάνα­το του Μανώ­λη Γλέζου.…