Περιήγηση: Μανώλης Γλέζος

Επικαιρότητα
ΓΣΕΕ: Κάλεσαν στο συνέδριο τους τον… Μανώλη Γλέζο, αγνοώντας ότι έχει πεθάνει εδώ και τρία χρόνια!

Έχο­ντας χάσει κάθε επα­φή με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, εκπρό­σω­πος του προ­έ­δρου της ΓΣΕΕ Γιάν­νη Πανα­γό­που­λου… κάλε­σε τον αεί­μνη­στο Μανώ­λη Γλέ­ζο στο…

Επικαιρότητα
Ένα θρασύδειλο ναζιστικό ανθρωπάριο σχολιάζει το θάνατο του Μ. Γλέζου

Ευκαι­ρία να στά­ξει αντι­κομ­μου­νι­στι­κό δηλη­τή­ριο βρή­κε το θρα­σύ­δει­λο ναζι­στι­κό ανθρω­πά­ριο, ο χρυ­σαυ­γί­της Παπ­πάς, με αφορ­μή το θάνα­το του Μανώ­λη Γλέζου.…