Περιήγηση: Μαρί Λεπέν

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για τις Γαλλικές εκλογές: Λαϊκή δυσαρέσκεια για Μακρόν, δεν είναι διέξοδος οι εφεδρείες του κεφαλαίου Μελανσόν-Λεπέν

«Πραγ­μα­τι­κή φιλο­λαϊ­κή διέ­ξο­δος, στη Γαλ­λία, στην Ελλά­δα και σε κάθε χώρα είναι να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ενά­ντια στην καπι­τα­λι­στι­κή βαρβαρότητα…

Επικαιρότητα
Γαλλία — Εκλογές: Ο Μακρόν χάνει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη νέα Εθνοσυνέλευση

Ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν χάνει την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία στην Εθνο­συ­νέ­λευ­ση, σύμ­φω­να με τα πρώ­τα έξιτ πολ, στον δεύτερο…

Επικαιρότητα
Στον απόηχο των Γαλλικών εκλογών με επανεκλογή Μακρόν: “Επείγουσα” η κλιμάκωση της επίθεσης για “ισχυρότερη Γαλλία”

Με την επι­κρά­τη­ση του ευρω­παϊ­στή Εμα­νου­έλ Μακρόν (επι­κε­φα­λής του μεταρ­ρυθ­μι­στι­κού «Εμπρός!»), που έλα­βε 58,54%, ένα­ντι 41,46% της ευρω­σκε­πτι­κί­στριας Μαρίν Λεπέν…