Περιήγηση: Μαραντόνα

Αθλητικά
Ο Μαραντόνα είχε έναν αργό και γεμάτο αγωνία θάνατο — «Πέθαινε» επί 12 ώρες (Πόρισμα)

Βασα­νι­στι­κός ήταν ο θάνα­τος του Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να, όπως προ­κύ­πτει από το πόρι­σμα των εμπει­ρο­γνω­μό­νων, που διε­ρευ­νούν τις συν­θή­κες κάτω από…