Περιήγηση: Μαρξ

Διεθνή
Γερμανία: Αποκαλυπτήρια δίμετρου ανδριάντα του Καρλ Μαρξ στο Γκελζενκίρχεν

Ενώ τη Λετο­νία και στην Εσθο­νία, με από­φα­ση των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων, γκρε­μί­ζο­νται σοβιε­τι­κά μνη­μεία αφιε­ρω­μέ­να στη Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη, σε…

Απόψεις
Τα κάτεργα της Cosco και ο Μαρξ

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Δια­βά­ζου­με σε πρό­σφα­το δημο­σί­ευ­μα της «Καθη­με­ρι­νής»: “Σε μία από τις επι­κερ­δέ­στε­ρες και σημα­ντι­κό­τε­ρες επεν­δύ­σεις εκτός της Κίνας…

Πολιτική
Εξομοιώνουν το «Κεφάλαιο» του Μαρξ με το χιτλερικό «ο Αγών μου»! — ΚΚΕ: Ο χυδαίος αντικομμουνισμός της ΕΕ δεν έχει πάτο

Ανά­με­σα στα πολ­λά χυδαία και ανι­στό­ρη­τα που ακού­στη­καν από το βήμα και τις παράλ­λη­λες εκδη­λώ­σεις του αντι­κομ­μου­νι­στι­κού «συνε­δρί­ου» στο Ταλίν…