Περιήγηση: ΜΑΣ Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών

Επικαιρότητα
Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών: Παρουσίασε το πλαίσιο πάλης για «Να γίνουμε φοιτητές ξανά! Φοιτητές όπως μας αξίζει» +VIDEO

Με βασικό σύνθημα «Να γίνουμε φοιτητές ξανά! Φοιτητές όπως μας αξίζει», οι δυνάμεις του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ) απευθύνονται στους…