Περιήγηση: Ματωμένη Πέμπτη

Ιστορία
5 Ιουλίου 1934 — Η ματωμένη Πέμπτη: Η μεγαλύτερη εκδήλωση αλληλεγγύης και μια από τις μεγαλύτερες απεργίες στην αμερικανική ιστορία

«Ματω­μέ­νη Πέμ­πτη»: Στις ΗΠΑ, η αστυ­νο­μία πυρο­βο­λεί κατά απερ­γών λιμε­νερ­γα­τών και σκο­τώ­νει δύο, κατά τη διάρ­κεια της απερ­γί­ας των εργατών…