Περιήγηση: ΜΑΤ

Απόψεις
«Το κράτος είστε εσείς»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Αστυ­νο­μι­κά οχή­μα­τα που ορμά­νε κατά δια­δη­λω­τών στο κέντρο της πόλης. Διμοι­ρί­ες των ΜΑΤ που δια­λύ­ουν ειρη­νι­κές συγκεντρώσεις…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Βίντεο: Αλήτης των ΜΑΤ χτυπά νεαρή γυναίκα με την ασπίδα ενώ άλλος επιτίθεται με χημικά (VIDEO)

Άλλο ένα βίντεο-ντο­κου­μέ­ντο για το όργιο βίας και κατα­στο­λής που άσκη­σαν χθες, κατά την διάρ­κεια των μεγά­λων απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων για…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
Απρόκλητη καταστολή — Γερανός της ΕΛ.ΑΣ. κατά διαδηλωτών!!! Κινδυνέψαν διαδηλωτές

Σε κίν­δυ­νο βρέ­θη­καν δια­δη­λω­τές στην Αθή­να όταν γερα­νός της Αστυ­νο­μί­ας έκα­νε επι­κίν­δυ­νους ελιγ­μούς στην Ακα­δη­μί­ας!!! Οπως φαί­νε­ται σε βίντεο ο…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Στημένη και απροκάλυπτη επίθεση των δυνάμεων καταστολής στο μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο

«Την στη­μέ­νη και απρο­κά­λυ­πτη επί­θε­ση των δυνά­με­ων κατα­στο­λής και των ύπο­πτων μηχα­νι­σμών τους που με ΜΑΤ, ΔΙΑΣ και χημι­κά επιχείρησαν…