Περιήγηση: ΜΑΤ

Κοινωνία
ΚΝΕ: Καταγγέλλουμε την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε πορεία φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας

«Καταγ­γέλ­λου­με την απρό­κλη­τη επί­θε­ση που δέχθη­κε πορεία φοι­τη­τών σήμε­ρα στο κέντρο της Αθή­νας, με απο­τέ­λε­σμα τον τραυ­μα­τι­σμό φοι­τη­τών. Οι αστυνομικές…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Λ. Στολτίδης (ΚΚΕ): Να αποσυρθούν τα ΜΑΤ από τη «Μαλαματίνα» και να παρθούν πίσω οι απολύσεις

Να απο­συρ­θούν άμε­σα τα ΜΑΤ που έχουν στρα­το­πε­δεύ­σει στο εργο­στά­σιο της «Μαλα­μα­τί­να», να στα­μα­τή­σουν οι διώ­ξεις συν­δι­κα­λι­στών, να παρ­θούν πίσω…

Επικαιρότητα
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΘΗΝΑΣ: Άμεση απάντηση στην προσπάθεια της κυβέρνησης να φέρει στα μουλωχτά την Πανεπιστημιακή Αστυνομία

Video of Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη — Πολυ­τε­χνειού­πο­λη: Δεν θα περά­σει η Πανε­πι­στη­μια­κή Αστυ­νο­μία Άμε­ση ήταν η απά­ντη­ση των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων της Αθή­νας στην προσπάθεια…

Επικαιρότητα
ΑΠΘ: Όργιο βίας- και πάλι ‑από τα ΜΑΤ κατά φοιτητών με χημικά και χειροβομβίδες

Πεδίο μάχης έκα­ναν για μια ακό­μη φορά το Αρι­στο­τέ­λειο Πανε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης τα ΜΑΤ και οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις, εξα­πο­λύ­ο­ντας επί­θε­ση κατά…