Περιήγηση: Μαυρόγυπας

Κοινωνία
Έβρος: Νεκροί από πρόσκρουση σε έλικες ανεμογεννητριών μαυρόγυπας και κραυγαετός

Τον θάνα­το δύο σπά­νιων αρπα­κτι­κών, ενός κραυ­γα­ε­τού και ενός μαυ­ρό­γυ­πα, από πρό­σκρου­ση σε έλι­κες ανε­μο­γεν­νη­τριών, στην περιο­χή του Νοτί­ου Έβρου,…