Περιήγηση: Μαχάτμα Γκάντι

Πρόσωπα
Μαχάτμα Γκάντι

Ο Μοχά­ντας Καραμ­τσάντ Γκά­ντι γεν­νή­θη­κε στις 2 Οκτω­βρί­ου 1869 στο Πορ­μπα­ντάρ της υπό αγγλι­κή κυριαρ­χία Ινδι­κής επαρ­χί­ας Γκου­τζα­ράτ. Ενας από τους…