Περιήγηση: Μαχσά Αμινί

Διεθνή
Μουντιάλ: Οι ΗΠΑ βεβήλωσαν την σημαία του Ιράν με πρόσχημα τα δικαιώματα των γυναικών

Σε μια ενέρ­γεια που αντι­κα­το­πτρί­ζει πολι­τι­κές σκο­πι­μό­τη­τες προ­έ­βη η Ομο­σπον­δία Ποδο­σφαί­ρου των ΗΠΑ, στο πλαί­σιο του Μου­ντιάλ, αφαι­ρώ­ντας το έμβλημα…

Διεθνή
Ιράν: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις ενάντια στο καθεστώς

Ιρα­νοί δια­δή­λω­σαν χθες, Παρα­σκευή, στην ανή­συ­χη νοτιο­α­να­το­λι­κή επαρ­χία Σιστάν-Μπα­λου­τσι­στάν κατά της κατα­στο­λής της 30ης Σεπτεμ­βρί­ου από τις δυνά­μεις ασφα­λεί­ας που…

Διεθνή
Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, αυξάνονται οι νεκροί από την κρατική καταστολή

Συνε­χί­ζο­νται με διά­φο­ρες μορ­φές οι αντι­κυ­βερ­νη­τι­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες στο Ιράν, που ξεκί­νη­σαν στις 17 Σεπτέμ­βρη με αφορ­μή τον θάνα­το της 22χρονης…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο για τις διαδηλώσεις και τα δικαιώματα των γυναικών στο Ιράν

Στη συζή­τη­ση για «την κατα­στο­λή των δια­δη­λώ­σε­ων για τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών στο Ιράν» στην Ολο­μέ­λεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου στο Στρασβούργο…

Ατέχνως
Ιράν: Για 12η ημέρα συνεχίζονται οι διαδηλώσεις για το θάνατο της Μαχσά Αμινί — Η αστυνομία θα αντιταχθεί “με όλη της την ισχύ”

Για 12η συνε­χό­με­νη νύκτα οι Ιρα­νοί βγή­καν στους δρό­μους χθες Τρί­τη σε πολ­λές πόλεις της χώρας για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για…