Περιήγηση: Μείωση φόρων

Οικονομία
Διάγγελμα Μητσοτάκη: Στήριξη των επιχειρήσεων με κάθε τρόπο — Aβεβαιότητα στους εργαζόμενους

«Ζεστό» χρή­μα και μεί­ω­ση φόρων για τις επι­χει­ρή­σεις και ψίχου­λα για τους εργα­ζό­με­νους περι­λαμ­βά­νει το «πρό­γραμ­μα-γέφυ­ρα» που ανα­κοί­νω­σε σε διάγγελμα…