Περιήγηση: ΜΕΘ

Προτεινόμενο
ΚΚΕ: Τα στοιχεία ΜΕΘ, θνητότητας και συνολικών θανάτων στη χώρα αποκαλύπτουν ξανά την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης

«Από την αρχή της παν­δη­μί­ας κατέ­λη­ξαν 16.519 ασθε­νείς εκτός ΜΕΘ, στο σύνο­λο της διε­τί­ας 6.311 περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή…

Προτεινόμενο
Μελέτη: Η αυξημένη πίεση στα νοσοκομεία οδηγεί σε μεγαλύτερο ποσοστό θνητότητας

Όσο περισ­σό­τε­ροι είναι οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, τόσο αυξά­νει η πιθα­νό­τη­τα θανά­του ανά μέρα νοση­λεί­ας, επι­ση­μαί­νε­ται μετα­ξύ άλλων σε μελέ­τη του καθηγητή…

Ατέχνως
Υπό εισαγγελική διερεύνηση οι καταγγελίες του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ για ΜΕΘ προορισμένες για VIP

Παρέμ­βα­ση της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών προ­κά­λε­σαν οι ισχυ­ρι­σμοί του πρό­ε­δρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχά­λη Γιαν­να­κού περί ΜΕΘ “που παρα­μέ­νουν σκό­πι­μα κλει­στές”. Την…

Επικαιρότητα
Προκαλεί το λαϊκό αίσθημα ο Άδωνις Γεωργιάδης: «Θα έχουμε καταπληκτικά Χριστούγεννα… Η πανδημία στην Ελλάδα είναι ελεγχόμενη»!

Την έχει «τερ­μα­τί­σει» εδώ και πολύ και­ρό την κυβερ­νη­τι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης, αλλά…

Επικαιρότητα
Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ: Παρέκαμψαν 50χρονο εμβολιασμένο ασθενή προκειμένου να μπει σε ΜΕΘ ο αρνητής Μητροπολίτης Αιτωλίας!

Σε μια σοβα­ρή καταγ­γε­λία προ­χώ­ρη­σε η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων Δημό­σιων Νοσο­κο­μεί­ων (ΠΟΕΔΗΝ) για το θέμα της άμε­σης μετα­φο­ράς του Μητροπολίτη…

Προτεινόμενο
ΕΝΙΘ: Προσχηματική και μόνο νοσηλεία με δυσθεώρητη νοσηρότητα και θνητότητα στις ΜΕΘ

Στην κατά­στα­ση που επι­κρα­τεί στις ΜΕΘ «στις οποί­ες γίνε­ται προ­σχη­μα­τι­κή και μόνο νοση­λεία με δυσθε­ώ­ρη­τη νοση­ρό­τη­τα και θνη­τό­τη­τα», ανα­φέ­ρε­ται η…