Περιήγηση: Μελίγια

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Διαμαρτυρία στην πρεσβεία του Μαρόκου για την σφαγή στη Μελίγια

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία του Μαρό­κου στο Ψυχι­κό πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το ΠΑΜΕ, Σωμα­τεία, Φοι­τη­τι­κούς Συλ­λό­γους και φορείς ανα­δει­κνύ­ο­ντας τις ευθύ­νες για τη…

Επικαιρότητα
Ο καπιταλισμός δολοφονεί: Διαμαρτυρία στην πρεσβεία της Ισπανίας για την σφαγή στην Μελίγια (ΦΩΤΟ-VIDEO)

Δυνα­μι­κή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στην πρε­σβεία της Ισπα­νί­ας στην Αθή­να, στη Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του πραγ­μα­το­ποι­ή­σαν το ΠΑΜΕ, η ΕΕΔΥΕ και το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών, καταγ­γέλ­λο­ντας με…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο για την σφαγή των μεταναστών στην Μελίγια (VIDEO)

Την εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή  ΕΕ και κυβερ­νή­σε­ων που είχε ως απο­τέ­λε­σμα τον τρα­γι­κό θάνα­το δεκά­δων ανθρώ­πων στην Μελί­για στη­λί­τευ­σε η Ευρωκοινοβουλευτική…

Επικαιρότητα
Διαμαρτυρίες του ΠΑΜΕ αύριο σε πρεσβεία και προξενείο της Ισπανίας για τη σφαγή στη Μελίγια

Παρα­στά­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας από τα ΠΑΜΕ αύριο Τρί­τη 28 Ιού­νη σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη για να καταγ­γεί­λει τη σφα­γή των μετα­να­στών στη…