Περιήγηση: Μεσογειακός κυκλώνας

Επικαιρότητα
Ο νέος κυκλώνας «Νέαρχος» στο Ν. Ιόνιο απειλεί Ν. Ιταλία και Μάλτα αλλά η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί σημαντικά

Περί­που 13 μήνες μετά το κατα­στρο­φι­κό πέρα­σμα του «Ιανού» από την Ελλά­δα, ένας νέος μεσο­γεια­κός κυκλώ­νας (Medicane), ο «Νέαρ­χος», σχηματίστηκε…

Ατέχνως
Κακοκαιρία «Ιανός»: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δυτική Πελοπόννησος, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη

Για μία δύσκο­λη κατά­στα­ση έκα­νε λόγο ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων Νίκος Χαρ­δα­λιάς, με αφορ­μή την κακο­και­ρία «Ιανός»,…

Επικαιρότητα
Τελικά ο «Ιανός» ενισχύεται και αποκτά χαρακτηριστικά Μεσογειακού Κυκλώνα, σύμφωνα με το meteo

Ο «Ιανός», ο οποί­ος βρι­σκό­ταν σήμε­ρα το πρωί στη θαλάσ­σια περιο­χή μετα­ξύ Σικε­λί­ας και Πελο­πον­νή­σου, έχει αρχί­σει να ενι­σχύ­ε­ται και…

Επικαιρότητα
Μεσογειακός κυκλώνας: Ακραία καιρικά φαινόμενα από αύριο — Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας

Επι­δεί­νω­ση του και­ρού με ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να ανα­μέ­νο­νται από αύριο σε τμή­μα­τα της χώρας. Συγκε­κρι­μέ­να, από αύριο Πέμ­πτη αργά το απόγευμα,…

Επικαιρότητα
Από την Πέμπτη η πρώτη φθινοπωρινή επιδείνωση του καιρού — Υπαρκτό αλλά όχι πιθανό το σενάριο Μεσογειακού κυκλώνα

Η πρώ­τη φθι­νο­πω­ρι­νή μετα­βο­λή του και­ρού ανα­μέ­νε­ται από την Πέμ­πτη με βρο­χές και τοπι­κές καται­γί­δες. Αυτό οφεί­λε­ται, σύμ­φω­να με τα…

Κοινωνία
Πιθανότητα να χτυπήσει μεσογειακός κυκλώνας από βράδυ Πέμπτης μέχρι την Κυριακή — Τι είναι και πώς δημιουργούνται

Πολύ μεγά­λη είναι η πιθα­νό­τη­τα σχη­μα­τι­σμού του μεσο­γεια­κού κυκλώ­να αργά το βρά­δυ της Πέμ­πτης στο Νότιο Ιόνιο, με βάση τα…