Περιήγηση: Μεσολόγγι

Κοινωνία
«Καμία συσκευή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη μύτη ενός σκύλου» λέει ο εκπαιδευτής του σκύλου που βρήκε το πτώμα του άνδρα στο Μεσολόγγι

«Τεχνο­λο­γι­κά, δεν έχει φτια­χτεί καμία συσκευή μέχρι τώρα που να μπο­ρεί να αντι­κα­τα­στή­σει τη μύτη ενός ζώου και ειδι­κά ενός…