Περιήγηση: Μετανάστες

Πολιτική
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για την αναζήτηση των αγνοούμενων μεταναστών και προσφύγων

«Πολύ σημα­ντι­κή πλευ­ρά της τρα­γω­δί­ας στην πλημ­μυ­ρι­σμέ­νη Θεσ­σα­λία είναι η τύχη των μετα­να­στών και προ­σφύ­γων εργα­τών γης, που δου­λεύ­ουν στα…

Κοινωνία
Αλεξανδρούπολη: Ο βουλευτής του Βελόπουλου με τον «οργανωτή» του πογκρόμ κάναν περιπολίες με κρατικό αυτοκίνητο!!!

Νέα στοι­χεία που φέρ­νει σήμε­ρα στο φως η Efsyn.gr απο­δει­κνύ­ουν με τον πιο ξεκά­θα­ρο τρό­πο την άμε­ση σύν­δε­ση του βουλευτή…

Κοινωνία
Έβρος: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με φασιστοειδή κεφαλοκυνηγό να «συλλαμβάνει» μετανάστες

Μετά το σοκα­ρι­στι­κό περι­στα­τι­κό της περα­σμέ­νης εβδο­μά­δας, όπου ένας άνδρας κλεί­δω­σε μετα­νά­στες σε τρέι­λερ φορ­τη­γού, προ­κα­λώ­ντας την παρέμ­βα­ση του Αρείου…