Περιήγηση: Μετρό

Επικαιρότητα
24ωρη απεργία αύριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς-Χειρόφρενο σε λεωφορεία τρόλεϊ, τραμ και μετρό

Στην αυρια­νή 24ωρη απερ­γία που προ­κή­ρυ­ξε το Εργα­τι­κό Κέντρο Αθή­νας συμ­με­τέ­χουν και οι εργα­ζό­με­νοι στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, ενό­ψει της…

Επικαιρότητα
Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς από σήμερα Μεγάλη Παρασκευή έως και Δευτέρα του Πάσχα

Με ειδι­κό πρό­γραμ­μα, αραιά δρο­μο­λό­για, θα λει­τουρ­γή­σουν από σήμε­ρα Μεγά­λη Παρα­σκευή έως και τη Δευ­τέ­ρα του Πάσχα τα Μέσα Μαζικής…