Περιήγηση: Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς

Επικαιρότητα
Κατέληξε από κορονοϊό ο αντιεμβολιαστής και αρνητής μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς

Πέθα­νε ο μητρο­πο­λί­της Αιτω­λί­ας και Ακαρ­να­νί­ας Κοσμάς, έπει­τα από μεγά­λη μάχη που έδω­σε με τον κορο­νο­ϊό. Ο μητρο­πο­λί­της Κοσμάς εισήχθη…

Επικαιρότητα
Καταγγελία ΠΟΕΔΗΝ: Παρέκαμψαν 50χρονο εμβολιασμένο ασθενή προκειμένου να μπει σε ΜΕΘ ο αρνητής Μητροπολίτης Αιτωλίας!

Σε μια σοβα­ρή καταγ­γε­λία προ­χώ­ρη­σε η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Εργα­ζο­μέ­νων Δημό­σιων Νοσο­κο­μεί­ων (ΠΟΕΔΗΝ) για το θέμα της άμε­σης μετα­φο­ράς του Μητροπολίτη…

Επικαιρότητα
Διασωληνωμένος με κορονοϊό νοσηλεύεται ο «αρνητής» Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς

Δια­σω­λη­νω­μέ­νος στον Ευαγ­γε­λι­σμό νοση­λεύ­ται από χθες ο Μητρο­πο­λί­της Αιτω­λί­ας και Ακαρ­να­νί­ας Κοσμάς ο οποί­ος προ­σβλή­θη­κε από κορο­νο­ϊό. Σύμ­φω­να με πληροφορίες…