Περιήγηση: Μιανμάρ

Διεθνή
Στρατιωτικό πραξικόπημα στη Μιανμάρ: Συνελήφθη η πολιτική ηγεσία της χώρας

Στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα εκδη­λώ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας (τοπι­κή ώρα) στη Μιαν­μάρ, λίγες ώρες πριν συνε­δριά­σει το νέο κοι­νο­βού­λιο της χώρας,…