Περιήγηση: Μικρασιάτες πρόσφυγες

Ιστορία
«Τουρκόσποροι» και «λαθροεισβολείς»: Όταν Έλληνες πυρπολούσαν προσφυγικούς καταυλισμούς Μικρασιατών και Ποντίων

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Τότε ήταν «τουρ­κό­σπο­ροι», «βούλ­γα­ροι» και «όψι­μοι έλλη­νες». Σήμε­ρα είναι «λαθροει­σβο­λείς» και «λαθρο­με­τα­νά­στες». Τότε ήταν «σκύ­λοι» και «ψευ­το­ρω­μιοί»,…

Διεθνή
Ο Σουηδικός καπιταλισμός με “ανθρώπινο” πρόσωπο πετάει τους μετανάστες από τα σπίτια τους

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Οι μετα­νά­στες-πρό­σφυ­γες στην Σου­η­δία παίρ­νουν βοή­θη­μα και επί­δο­μα ενοι­κί­ου για 2 χρό­νια. Μεσα στα 2 αυτά χρόνια…

Κοινωνία
Η ΕΛΜΕ Λέσβου χαρακτηρίζει ανθρώπους, λαθραίους!!! — «Ένα στίγμα, ένας λεκές» για τους εκπαιδευτικούς

Με από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΕΛΜΕ Λέσβου και μετά από σχε­τι­κή εισή­γη­ση του προ­έ­δρου της ΔΑΚΕ εκπαιδευτικών…

Επικαιρότητα
«Στοπ» στην ανθρωπιά στη Μεσόγειο — Oι πνιγμοί προσφύγων στη Μεσόγειο συνεχίζονται αδιάλειπτα

Περί­που 130 μετα­νά­στες στρι­μωγ­μέ­νοι σε μια λαστι­χέ­νια βάρ­κα. Ανά­με­σά τους έγκυ­ες, παι­δά­κια και βρέ­φη. Όλοι τους κάνουν απέλ­πι­δα προ­σπά­θεια να…