Περιήγηση: Μιντιακός Αυταρχισμός

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Το ΚΚΕ καταγγέλει τον μιντιακό αυταρχισμό — Καθημερινό φαινόμενο ο αποκλεισμός του ΚΚΕ από τα ΜΜΕ

Τα πράγ­μα­τα «πηγαί­νουν από το κακό στο χει­ρό­τε­ρο» ως προς την εκπρο­σώ­πη­ση του ΚΚΕ στους τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς σημεί­ω­σε ο βουλευτής…