Περιήγηση: Μιχάλης Αναστασίου Αντιδήμαρχος Δήμου Πατρέων & μέλος της Επιτροπής Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ.