Περιήγηση: Μιχάλης Κατρίνης

Επικαιρότητα
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Ως κόμμα-υπηρέτης του ευρωατλαντισμού υπερψηφίζει την κατάπτυστη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία

Στο γνώ­ρι­μο ρόλο του, ως κόμ­μα-υπη­ρέ­της του ευρω­α­τλα­ντι­σμού, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα υπερ­ψη­φί­σει την κατά­πτυ­στη και επι­κίν­δυ­νη Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις…