Περιήγηση: Μιχάλης Λεοντιάδης

Πολιτική
«Χρυσή Αυγή σε διάλυση. Δυσκολεύεται να βρει υποψηφίους ο Μιχαλολιάκος»

Aπό­γνω­ση φέρε­ται να επι­κρα­τεί στο επι­τε­λείο της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, η οποία συνα­ντά πολ­λά προ­βλή­μα­τα στην προ­σπά­θεια συμπλήρωσης…

Πολιτική
Χυδαία απόπειρα της Χρυσής Αυγής να καπηλευτεί το όνομα του ΠΑΟΚ — Διαψεύδει τα περί «υποψηφιότητας» ο Μ. Λεοντιάδης

Σε άλλη μια χυδαία από­πει­ρα να καπη­λευ­τεί, ενό­ψει εκλο­γών, το όνο­μα του ΠΑΟΚ προ­χώ­ρη­σε η ναζι­στι­κή, εγκλη­μα­τι­κή συμ­μο­ρία της Χρυσής…