Περιήγηση: Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Πολιτική
Nέο σχέδιο «βελτίωσης» της λειτουργίας και δράσης των κατασταλτικών μηχανισμών παρουσίασε η κυβέρνηση

Σε και­ρούς έντα­σης της κατα­στο­λής και περι­στο­λής λαϊ­κών ελευ­θε­ριών, η κυβέρ­νη­ση παρου­σί­α­σε άλλο ένα σχέ­διο νόμου «βελ­τί­ω­σης» της λει­τουρ­γί­ας και…

Πολιτισμός
Ξέφραγο αμπέλι η Πινακοθήκη — Απίστευτα όσα περιγράφει ο κλέπτης πινάκων — Για γέλια και για κλάματα

Ένταλ­μα σύλ­λη­ψης σε βάρος του δρά­στη που ομο­λό­γη­σε πως έκλε­ψε πίνα­κες μεγά­λης αξί­ας από την Εθνι­κή Πινα­κο­θή­κη πριν εννέα χρόνια,…

Επικαιρότητα
Χρυσοχοΐδης για δολοφονία Καραϊβάζ: Πολύ γρήγορα η Ελληνική Αστυνομία θα βρει τους ενόχους

Τη γρή­γο­ρη εξι­χνί­α­ση της υπό­θε­σης δολο­φο­νί­ας του δημο­σιο­γρά­φου Γιώρ­γου Καραϊ­βάζ ζήτη­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στη συνά­ντη­ση που είχε νωρίτερα…

Επικαιρότητα
Θ. Παφίλης: «Χείμαρρος» κατά κυβέρνησης-Χρυσοχοϊδη για την αστυνομοκρατία και κρατική καταστολή (VIDEO)

Την κρα­τι­κή βία και κατα­στο­λή που εφαρ­μό­ζει η κυβέρ­νη­ση σε βάρος των λαϊ­κών δια­δη­λώ­σε­ων, με πιο πρό­σφα­το κρού­σμα τη διαδήλωση…