Περιήγηση: Μιχαήλ Άγγελος

Stop Carre
Σαν σήμερα 18 Φεβρουαρίου

842 Λήγει η Εικονομαχία. Η Θεοδώρα, σύζυγος του τελευταίου εικονομάχου αυτοκράτορα Θεόφιλου, επιβάλει την αποκατάσταση της προσκύνησης των ιερών εικόνων.…

Stop Carre
«Δεμένος σκλάβος»

«Προοριζόταν για το μαυσωλείο του πάπα Ιουλίου Β΄. Η εκτέλεση του μνημείου σταμάτησε πολλές φορές και περιορίστηκε πολύ η σημασία…