Περιήγηση: Μιχαήλ Καλάσνικοφ

Πρόσωπα
Μιχαήλ Καλάσνικοφ: Εγώ πάντα ήθελα να κατασκευάσω μια μηχανή χρήσιμη για τους αγρότες, μια θεριστική μηχανή

Ο Μιχα­ήλ Καλάσ­νι­κοφ πέθα­νε στις 23 Δεκεμ­βρί­ου 2013. Γεν­νή­θη­κε στις 10 Νοεμ­βρί­ου του 1919 σε αγρο­τι­κή οικο­γέ­νεια.  Από μικρός δέθη­κε με…

Διεθνή
Το άγαλμα του Μιχαήλ Καλάσνικοφ, του εφευρέτη του θρυλικού όπλου, «διορθώθηκε»

Πριν λίγες ημέ­ρες έγι­ναν στη Μόσχα τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του αγάλ­μα­τος του Μιχα­ήλ Καλάσ­νι­κοφ (απε­βί­ω­σε το 2013), του εφευ­ρέ­τη του θρυ­λι­κού, ομώ­νυ­μου τουφεκιού,…