Περιήγηση: Μιχαλολιάκος

Επικαιρότητα
Διορισμός στη Βουλή της χρυσαυγίτισσας 💀 συζύγου του Ν. Μιχαλολιάκου Ελ. Ζαρούλια

Έντο­νες αντι­δρά­σεις προ­κα­λεί ο διο­ρι­σμός στη Βου­λή της χρυ­σαυ­γί­τισ­σας Ελέ­νης Ζαρού­λια, σύζυ­γος του επι­κε­φα­λής της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης «Χρυ­σή Αυγή» Νίκου…

Επικαιρότητα
Υπό διάλυση η ναζιστική Χρυσή Αυγή — Ομολογία ήττας από το Μιχαλολιάκο

Η πορεία διά­λυ­σης του ναζι­στι­κού, εγκλη­μα­τι­κού μορ­φώ­μα­τος της Χρυ­σής Αυγής συνε­χί­ζε­ται, μετά τις απο­κα­λύ­ψεις για οικο­γε­νειο­κρα­τία και δια­φθο­ρά, τα συνεχή…

Πολιτική
ΓΣΕΕ, εργοδότες, νεοναζί… όλα τα καθάρματα δουλεύουνε μαζί!

Στο άθλιο προ­πα­γαν­δι­στι­κό σόου ενά­ντια στο ΠΑΜΕ που έχει στή­σει από το πρωί η ηγε­σία της ΓΣΕΕ και τα παρα­τρε­χά­με­να της ΜΜΕ, ήρθε να συν­δρά­μει η σαπί­λα του ντου­νιά, οι ναζί της εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής και το ανυ­πό­λυ­πτο φασι­στοει­δές που ακού­ει στο όνο­μα Τζήμερος. 

Πολιτική
Εμετικοί «αστεϊσμοί» Μιχαλολιάκου-χρυσαυγιτών για τα θύματα του Άουσβιτς (Βίντεο Ντοκουμέντο)

«Ένα ωραίο μαγευ­τι­κό ταξί­δι» χαρα­κτη­ρί­ζει το πιο απάν­θρω­πο και φρι­κια­στι­κό έγκλη­μα στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας ο φύρερ της ναζι­στι­κής-εγκλη­μα­τι­κής Χρυσής…

Κοινωνία
Δίκη Χρυσής Αυγής: Υπερήφανοι για τα κρεματόρια — Τραμπούκιζαν, έβριζαν, απειλούσαν, προπηλάκιζαν

Ανα­τρι­χια­στι­κά όσα περιέ­γρα­ψε σήμε­ρα στην δίκη της Χρυ­σής Αυγής ο κινη­μα­το­γρα­φι­στής Κώστας Γεωρ­γού­σης. Τρα­μπού­κι­ζαν, έβρι­ζαν, απει­λού­σαν, προ­πη­λά­κι­ζαν. Κι όλα αυτά…

Αθλητικά
Στιβ, τα μπούτια σου

“Στιβ τα μπού­τια σου…” Συνη­θι­σμέ­νο σύν­θη­μα στα κλει­στά γήπε­δα της μετα­πο­λί­τευ­σης, για το λιο­ντά­ρι του Ολυ­μπια­κού, Στιβ Για­τζό­γλου. Μόνο που…