Περιήγηση: ΜΜΕ

Κοινωνία
Ο πόλεμος της προπαγάνδας και η προπαγάνδα του πολέμου — ψηφιακά μέσα, social media και πραγματική ενημέρωση

Απο­σπά­σμα­τα από την ομι­λία του Γρ. Λιο­νή, μέλους της ΚΕ, σε εκδή­λω­ση της ΤΟ Τηλε­πι­κοι­νω­νιών — Πλη­ρο­φο­ρι­κής — Ερευ­νας της…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Το ΚΚΕ καταγγέλει τον μιντιακό αυταρχισμό — Καθημερινό φαινόμενο ο αποκλεισμός του ΚΚΕ από τα ΜΜΕ

Τα πράγ­μα­τα «πηγαί­νουν από το κακό στο χει­ρό­τε­ρο» ως προς την εκπρο­σώ­πη­ση του ΚΚΕ στους τηλε­ο­πτι­κούς σταθ­μούς σημεί­ω­σε ο βουλευτής…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ Τύπου-ΜΜΕ: Η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ όπλισε την εργοδοτική τρομοκρατία τη μέρα της απεργίας

«Μάχη με το όργιο τρο­μο­κρα­τί­ας, έδω­σαν από το πρωί της Τετάρ­της οι εργα­ζό­με­νοι στα ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κά κανά­λια και σε άλλα ηλεκτρονικά…

Επικαιρότητα
Ουκρανία: Ο πόλεμος της προπαγάνδας… και η προπαγάνδα του πολέμου!

Ένας ανε­λέ­η­τος πόλε­μος προ­πα­γάν­δας μαί­νε­ται από την πρώ­τη στιγ­μή των στρα­τιω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στην Ουκρα­νία. Είναι ένας παράλ­λη­λος πόλε­μος, που συμπληρώνει…

Διεθνή
Τουρκία: Απειλές Ερντογάν κατά των ΜΜΕ που διασπείρουν «επιβλαβές περιεχόμενο» για τις αξίες της χώρας

Ο πρό­ε­δρος της Τουρ­κί­ας Ταγίπ Ερντο­γάν απεί­λη­σε σήμε­ρα τα μέσα ενη­μέ­ρω­σης με αντί­ποι­να, αν δια­σπεί­ρουν περιε­χό­με­νο που βλά­πτει τις κεντρικές…

Πολιτική
Νέα Σμύρνη: Επιχείρηση συκοφάντησης της μεγάλης ειρηνικής πορείας από κυβέρνηση, αστυνομία και ΜΜΕ

Άρω­μα προ­βο­κά­τσιας, από αυτές που μας έχουν συνη­θί­σει οι δυνά­μεις κατα­στο­λής του αστι­κού κρά­τους, «μυρί­ζει» η κατά­στα­ση στη Νέα Σμύρνη.…