Περιήγηση: Μνημόνιο

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Το παραμύθι της “καθαρής εξόδου” από τα μνημόνια διαψεύδεται πλέον και επίσημα»

Για το το συμ­φω­νη­μέ­νο από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ και τους δανει­στές συμπλη­ρω­μα­τι­κό μνη­μό­νιο, που μετα­ξύ άλλων περι­λαμ­βά­νει μεί­ω­ση συντά­ξε­ων από…

Οικονομία
Νέες περικοπές στις συντάξεις, στο αφορολόγητο μισθωτών, αγροτών και συνταξιούχων, αλλά και στο ΕΚΑΣ προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο

Τις δεσμεύ­σεις που έχει ανα­λά­βει η κυβέρ­νη­ση με την τεχνι­κή συμ­φω­νία του Σαβ­βά­του περι­λαμ­βά­νει το επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νο μνη­μό­νιο που αναρ­τή­θη­κε πριν λίγο…