Περιήγηση: Μολδαβία

Διεθνή
Γεωργία — Μολδαβία: Ρωσία και ΗΠΑ αλληλοκατηγορούνται για τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις

Νέα «μέτω­πα» της ιμπε­ρια­λι­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσί­ας ανα­δύ­ο­νται τις τελευ­ταί­ες βδο­μά­δες στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, με…

Διεθνή
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Προβοκάτσια κατά της Υπερδνειστερίας από την Ουκρανία και τη Μολδαβία καταγγέλλει η Μόσχα

Η Μόσχα σήμε­ρα κατήγ­γει­λε τον σχε­δια­σμό προ­βο­κά­τσιας από την Ουκρα­νία κατά της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας, την υπο­στη­ρι­ζό­με­νη από τη Ρωσία απο­σχι­σθεί­σα περιοχή…

Διεθνή
Υπερδνειστερία: «Στο κόκκινο» η ένταση στην περιοχή — Ανησυχία για επέκταση του πολέμου

Το Κρεμ­λί­νο παρα­κο­λου­θεί στε­νά τα γεγο­νό­τα στην απο­σχι­σθεί­σα από την Μολ­δα­βία φιλο­ρω­σι­κή περιο­χή της Υπερ­δνει­στε­ρί­ας δήλω­σε σήμε­ρα ο εκπρό­σω­πος του…

Διεθνή
Η Βουλγαρία, η Σλοβακία και η Μολδαβία θα πληρώνουν σε ρούβλια — Αυστρία η άρνηση αγοράς από τη Ρωσία

Η Βουλ­γα­ρία, η Σλο­βα­κία και η Μολ­δα­βία ανα­κοί­νω­σαν επί­ση­μα τη συμ­φω­νία τους για αγο­ρά ρωσι­κού φυσι­κού αερί­ου στο πλαί­σιο του…