Περιήγηση: Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Επικαιρότητα
Κατέληξε εγκαυματίας στο ΚΑΤ — Στους 83 οι νεκροί — 11 δίνουν μάχη για τη ζωή στις ΜΕΘ — Άγνωστος ο αριθμός των αγνοούμενων

Κατέ­λη­ξε ακό­μη ένας άνδρας 73 ετών, ο οποί­ος νοση­λευό­ταν στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας του ΚΑΤ, ανε­βά­ζο­ντας το συνο­λι­κό αριθ­μό των…