Περιήγηση: Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επικαιρότητα
Απαράδεκτη και επικίνδυνη δήλωση Κοντοζαμάνη: Οι γιατροί φταίνε για τους θανάτους ασθενών εκτός ΜΕΘ!

Άφη­σαν αθω­ρά­κι­στο το δημό­σιο σύστη­μα σγεί­ας εν μέσω παν­δη­μί­ας. Άφη­σαν απρο­στά­τευ­τους, εν μέσω παν­δη­μί­ας, για­τρούς και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό να παλεύουν…

Προτεινόμενο
Προκλητικό δώρο 30 εκ. ευρώ στους κλινικάρχες τη στιγμή που νοσοκομεία και γιατροί είναι στα όρια τους

Λίγο μετά τη δυνα­μι­κή συγκέ­ντρω­ση υγειο­νο­μι­κών στο υπ. Υγεί­ας απαι­τώ­ντας την ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, εκδό­θη­κε νέα ΚΥΑΣυγκεκριμένα …