Περιήγηση: Μουσείο Νίκου Μπελογιάννη

Ματιές στην Επικαιρότητα
Τι λέει ο Ιερώνυμος για το νέο έμεσμα Αμβρόσιου; Θα τον ξυρίσει;

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Έχου­με συνη­θί­σει στα εμε­τι­κά, μισάν­θρω­πα, ρατσι­στι­κά, φασι­στι­κά κηρύγ­μα­τα του μητρο­πο­λί­τη (!) Αμβρό­σιου. Του ανθρώ­που που…