Περιήγηση: Μπάμπης Κοροξενός

Κοινωνία
Καταγγελία: Έξω οι φασίστες από το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ

Την κατρα­κύ­λα του προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στο νοσο­κο­μείο ΑΧΕΠΑ, εκλεγ­μέ­νου με την ΠΑΣΚΕ, καταγ­γέλ­λει η «Αγω­νι­στι­κή Συσπεί­ρω­ση Υγειο­νο­μι­κών» (ΑΣΥ). Οπως αναφέρει,…