Περιήγηση: Μπέργκερ

Επικαιρότητα
Εστιατόριο στις ΗΠΑ: «Δεν σερβίρουμε ρώσικη σάλτσα μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος»

«Δεν σερ­βί­ρου­με ρώσι­κη σάλ­τσα μέχρι να τελειώ­σει ο πόλε­μος». Αυτό το σημεί­ω­μα υπάρ­χει στην πόρ­τα εστια­το­ρί­ου μπέρ­γκερ στην Πεν­συλ­βά­νια των…