Περιήγηση: Μπέρνι Σάντερς

Διεθνή
ΗΠΑ: Απέσυρε την υποψηφιότητα του για τις προεδρικές εκλογές ο σοσιαλδημοκράτης Μπέρνι Σάντερς

Τον τερ­μα­τι­σμό της εκστρα­τεί­ας του για το χρί­σμα του Δημο­κρα­τι­κού κόμ­μα­τος για τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του Νοεμ­βρί­ου ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο σοσιαλδημοκράτης…

Ατέχνως
«Προοδευτική Διεθνής» των Βαρουφάκη-Σάντερς: Άλλη μια προσπάθεια εγκλωβισμού των λαών στην αστική διαχείριση

Στην ίδρυ­ση ενός διε­θνούς φορέα με το όνο­μα «Προ­ο­δευ­τι­κή Διε­θνής»  προ­χώ­ρη­σε ο επι­κε­φα­λής του ΜέΡΑ25 και πρώ­ην υπουρ­γός οικο­νο­μι­κών Γιά­νης Βαρου­φά­κης από κοινού…